Dla Kandydatów do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pan dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi Kandydatami.

Dla Pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, przyznawanie świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Klienci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Pracodawcy Użytkownicy) oraz Kontrahenci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Usługodawcy i Dostawcy)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pan dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia stosunku pracy

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dla Pracowników Tymczasowych

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, przyznawanie świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Klienci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Pracodawcy Użytkownicy) oraz Kontrahenci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Usługodawcy i Dostawcy)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pan dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia stosunku pracy

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dla potencjalnych Klientów i Kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Klienci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Pracodawcy Użytkownicy) oraz Kontrahenci e-work HR Company Poland Sp. z o.o (Usługodawcy i Dostawcy)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dla Klientów i Kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dla Pacjentów

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-work HR Company Poland Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 90-318 Łódź, Sienkiewicza 82/84

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w e-work HR Company Poland Sp. z o.o możliwy jest pod adresem email: iod@e-workspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ubezpieczyciele, laboratoria analityczne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże może skutkować odmową świadczenia usług medycznych.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW

Istota umowy o współadministrowanie