Grupa e-work działa w obszarze zasobów ludzkich od 2000 roku, oferując klientom usługi wysokiej jakości.
e-work HR Company  jest upoważniona przez Ministerstwo Pracy do prowadzenia działań związanymi z outsourcingiem.
Oferowany zakres usług obejmuje Rekrutację i Selekcję, Pracę Tymczasową, Rekrutację Stałą oraz Szkolenie, od Outplacementu do Oceny Pracowniczej, a także usługi aktywnego wsparcia Rynku Pracy. Usługi te są opracowywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych działów zgodnie z potrzebami firm międzynarodowych i korporacji będących głównymi Klientami.
e-work HR Company opracowała procedury związane z badaniami i procesem selekcji kandydatów na wyższe stanowiska, które są trudno dostępne na rynku, szczególnie w dziedzinie ICT oraz bankowości i finansów.

The e-work Group operates in the Human Resources field since 2000, offering clients’ high-quality services.

e-work HR Company is authorised by the Ministry of Labour to manage activities related to outsourcing.

The services that are offered range from Staffing, Temporary and Permanent to Training, from the Outplacement to the Assessment as well as the Active Labour Policies. These services are designed and provided according to the needs of Multinational and Corporate Companies through specialised departments.

e-work HR Company developed procedures dedicated to the research and selection of candidates for higher profiles that are hardly accessible in the market, particularly related to the fields of ICT and Banking and Finance.