Szukasz pracy

e-work HR Company Poland zapewnia miejsca pracy w wielu regionach Polski. Dysponujemy możliwościami skierowania do pracy w firmach z różnych branż, na różnych stanowiskach
• Gwarantujemy pełną obsługę pracownika, począwszy od jego pierwszej wizyty w naszej firmie, aż do zakończenia współpracy z nami,
• Służymy radą we wszystkim, co dotyczy zatrudnienia,
• Zapewniamy dyskrecję i bezpieczeństwo danych,
• Jeśli chwilowo nie dysponujemy odpowiednią ofertą pracy dla zainteresowanej osoby, nasz system komputerowy, do którego wprowadzamy informacje o każdej osobie, wskaże nam ją natychmiast, gdy pojawi się interesująca oferta. Wtedy niezwłocznie zadzwoni do Państwa nasz konsultant przedstawiając ofertę pracy.

Przed rozpoczęciem pracy

 • Podczas pierwszego kontaktu z nami, zainteresowany otrzymuje informację o dostępnych miejscach pracy. W wyborze najbardziej odpowiedniego stanowiska pomagają nasi konsultanci.
 • Przed podjęciem pracy, potencjalny pracobiorca powinien jedynie wypełnić kwestionariusz osobowy i wyrazić chęć, ewentualnie, tam gdzie jest to wymagane, przedstawić niezbędne dokumenty poświadczające kwalifikacje np.: uprawnienia do prowadzenia ciężarówki czy wózka widłowego.
 • Jeśli wszystkie opisane powyżej czynności zostaną wykonane, osoba zainteresowana zostaje skierowana na badania lekarskie i przeszkolenia, po których podejmuje pracę.
 • Podjęcie pracy jest równoznaczne z podpisaniem odpowiedniej umowy, przygotowaniem i przesłaniem do odpowiednich instytucji formularzy rejestracyjnych. Od tego momentu, przez cały czas pracy u nas wszelkie niezbędne dokumenty są wystawiane i rozsyłane na czas przez nasz dział kadr.
 • We wszystkich powyższych działaniach, zatrudniana osoba może liczyć na wszechstronną pomoc naszych specjalistów

Podczas pracy

 • Osoba skierowana przez nas do pracy wykonuje czynności w czasie, w zakresie i za stawkę dokładnie ustaloną przed rozpoczęciem pracy.
 • Przed i w trakcie wykonywania pracy, nasz pracownik kierowany jest na wszelkie niezbędne szkolenia.
 • Wszelkie sprawy, problemy, które mogą się pojawić w trakcie trwania umowy, rozwiązywane są na miejscu – nasi specjaliści pozostają w stałym kontakcie z pracownikami – nie muszą oni tracić czasu na wyprawy naszego biura.
 • Codziennie kontrolujemy obecność naszych pracowników w miejscu pracy . Ponieważ na bieżąco prowadzimy ewidencję czasu pracy, jesteśmy w stanie szybko obliczyć liczbę godzin przepracowaną przez naszego pracownika i naliczyć należne mu wynagrodzenie.
 • Wypłata przekazywana jest pracownikowi ZAWSZE w ustalonym terminie

Po zakończeniu pracy

 • W zależności od przyczyny, nasz dział kadr przygotuje odpowiednie dokumenty związane z zakończeniem pracy.
 • Pracownik otrzymuje zaświadczenie lub świadectwo pracy.
 • Dane osoby która pracowała u nas pozostają w bazie danych. Możemy więc łatwiej rozpocząć współpracę w przyszłości