O Firmie
Agencja rozpoczęła swoją działalność w 2001r. 20 lat obecności na polskim rynku pozwoliło nam na zdobycie bogatego doświadczenia w zapewnianiu stałych i czasowych rozwiązań rekrutacyjnych, na obszarze pięciu województw. Posiadamy wykwalifikowane zespoły Specjalistów i Konsultantów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.
Biura znajdują się w miastach: Łódź, Stryków, Żyrardów, Poznań, Katowice.
Firma prowadzi również działalność związaną z dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie outsourcingu usług medycznych.
e-work HR Company Poland jest Firmą która dostarcza nowoczesne rozwiązania HR w Polsce.

Specjalizujemy się w:

 • Pracy Tymczasowej
 • Rekrutacji I Selekcji
 • Usługach medycznych
 • Cyberbezpieczeństwie I usługach IT
 • Bankowości I Finansach
 • Usługach dla sektora Horeca

Głównie specjalizujemy się w dostarczaniu usług pracy tymczasowej zarówno dla firm produkcyjnych jak i centrów logistycznych, czyli wszędzie tam gdzie istnieją zmienne aktywności uzależnione od czynnika sezonowości i wolumenów zamówień.
Nasze usługi skierowane są do nowo powstałych firm oraz firm działających w następujących obszarach gospodarki:

 • Produkcja
 • Logistyka
 • Magazynowanie i Dystrybucja
 • Pakowanie i przepakowywanie
 • Branża Infrastrukturalna
 • Administracja

Oddelegowujemy pracowników tymczasowych i realizujemy projekty rekrutacji stałych między innymi dla:

 • Sektora spożywczego
 • Sektora odzieżowego
 • Sektora produkcji przemysłowej
 • Branży farmaceutycznej
 • Sektora motoryzacyjnego
 • Call Centers
 • Contact Centers

About Company

The company started its activity in 2001. 20 years of presence on the Polish market has enabled us to gain extensive experience in providing permanent and temporary recruitment solutions in five provinces. We have qualified teams of Specialists and Consultants who are experts in their fields.

Offices are located in the cities of Łódź, Stryków, Żyrardów, Poznań and Katowice.
The company also conducts activities related to the provision of comprehensive solutions in the field of outsourcing of medical services.
e-work HR Company Poland is a company which delivers modern staff solutions in Poland.

We specialize in:

 • Temporary work
 • Recruitment & selection
 • Medical services
 • Cyber security and IT
 • Banking and Finance
 • Horeca

We mainly specialize in providing temporary employees to production companies as well as logistic and distribution centers, that means everywhere where the activity fluctuation is dependent from seasonal factors and order of volume.
Our solutions are dedicated to new start-ups and companies characterized by high activity in the areas of:

 • Production
 • Logistics
 • Warehouse and Distribution
 • Packing& Co-packing
 • Infrastructure
 • Administration

We delegate temporary workers and realize the recruitment projects, among others, for:

 • Food sector
 • Clothes sector
 • Mechanical sector
 • Pharmaceutical Industry
 • Automotive
 • Call centers
 • Contact centers

Agencja Pracy Tymczasowej

Pracownicy delegowani do Klienta są zatrudnieni przez e-work HR Company Poland Pomiędzy pracownikiem a klientem nie istnieje związek prawny, z wyjątkiem stosunku wynikającego z powyższej umowy, jej aneksów i prawa pracy. e-work HR Company Poland jest stroną odpowiedzialną za odpowiednie zobowiązania płatnicze i wszelkie inne zgodne z prawem zobowiązania wynikające z zatrudnienia delegowanych pracowników na podstawie umowy.
Wstępna marża zysku na godzinę pracy świadczonych usług oznacza różnicę wynikającą z całkowitych kosztów jednej godziny usług i stawki netto za fakturę ustaloną przez strony. W naszej ofercie stawki godzinowe netto dla pracowników tymczasowych są ustalane przez Twoją firmę, więc proponowane stawki godzinowe netto dla pracowników mogą zostać zmodyfikowane zgodnie z twoją sugestią.
Jesteśmy zaangażowani w proces produkcyjny. Zajmujemy się monitorowaniem i poprawą wydajności pracy. Usługa polega na poprawie wydajności pracy pracowników i kontroli cykli produkcyjnych. Zarządzanie na miejscu lub wewnętrzne rozwiązania dedykowane są pracodawcom, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników tymczasowych. W takich sytuacjach koordynator jest do dyspozycji Klientów, którzy zarządzają personelem tymczasowym w ich firmie.

Rekrutacja i selekcja

e-work HR Company Poland oferuje coś więcej niż tylko wysokiej jakości, konkurencyjne cenowo i solidne rozwiązania rekrutacyjne. Zmieniając środowisko rekrutacji, zarówno u Klienta, jak i poza nim, lub wspierając wewnętrzny zespół, możemy znaleźć kandydatów najlepszej jakości bardziej efektywnie, taniej i skuteczniej.
Wstępna cena za zatrudnienie (opłata w modelu success fee za 1 kandydata) wynosi 200% -300% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika, w zależności od stanowiska pracy i liczby wolnych wakatów.