Dodane 1 miesiąc dni temu

Dla naszego Klienta – dużej międzynarodowej firmy z branży infrastrukturalnej poszukujemy:

Kierownik robót sanitarnych ( Sanitary works Manager )

Miejsce pracy: Goleniów ( zachodniopomorskie )

Miejsce pracy: Gustorzyn (kujawsko-pomorskie )

Wymagania:

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan, instalacji i urządzeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli dana osoba posiada pozwolenie na budowę wydane na innej podstawie prawnej niż obecnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności montażowej w zakresie sieci gazowych ,

• doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Postępowania, polegające na właściwym i osobistym współudziale przez okres co najmniej 6 miesięcy, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej jeden kontrakt o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł netto, polegający na wykonaniu robót budowlanych w zakresie instalacji gazowych wysokiego ciśnienia (gazu ziemnego) w zakresie co najmniej jednego z następujących obiektów: a) tłocznie gazu, lub

b) wysokociśnieniową stację benzynową z co najmniej funkcją dystrybucyjno-pomiarową lub

c) blok energetyczny wyposażony w turbinę gazową lub parową, lub) magazyn gazu, lub

e) kopalnie ropy naftowej, lub

e) f) kopalnie gazu ziemnego.

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności,
  • zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B),
  • stanowisko z potencjałem rozwoju
  • pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek polskich i globalnych
  • długoterminowe i interesujące projekty
  • benefity pozapłacowe
  • dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne
  • możliwość kreowania nowych rozwiązań i implementacji ich w praktyce
  • czynny udział w realizacji projektów infrastrukturalnych, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego stanowiącego o bezpieczeństwie kraju.

Każdy aplikujący kandydat, który będzie miał dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżonej”, powinien posiadać:

– aktualne zezwolenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub wyższą

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny adres email.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
2020-10-28T13:34:49+01:00