Dodane 1 miesiąc dni temu

Dla naszego Klienta – dużej międzynarodowej firmy z branży infrastrukturalnej poszukujemy:

Kierownik robót elektrycznych ( Electrical works manager )

Miejsce pracy: Goleniów ( zachodniopomorskie )

Miejsce pracy: Gustorzyn (kujawsko-pomorskie )

Wymagania:

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

• doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, polegające na właściwym i osobistym współudziale przez okres co najmniej 6 miesięcy, na stanowisku kierownika robót, w realizacji co najmniej jedna umowa dotycząca wykonania robót budowlano-montażowych na obiektach przemysłowych ze strefami zagrożonymi wybuchem, a zakres wykonywanych robót budowlano-montażowych obejmował te strefy.

Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności,
  • zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B),
  • stanowisko z potencjałem rozwoju
  • pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek polskich i globalnych
  • długoterminowe i interesujące projekty
  • benefity pozapłacowe
  • dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne
  • możliwość kreowania nowych rozwiązań i implementacji ich w praktyce
  • czynny udział w realizacji projektów infrastrukturalnych, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego stanowiącego o bezpieczeństwie kraju.

Każdy aplikujący kandydat, który będzie miał dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżonej”, powinien posiadać:

– aktualne zezwolenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub wyższą

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny adres email.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.
2020-10-28T13:37:39+01:00